Defektometrie

Jedná se o detekci vad na měřených kusech. Podmnožinou jsou klasické měřicí kontaktní a bezkontaktní metody, dále je to optická kontrola tvaru nebo textu. Speciální podmnožinou je detekce podpovrchových trhlin v kovových objektech za použití vířivých proudů. 

Optická kontrola tvaru 

 

Jedná se o detekci defektů kamerou za vhodného osvětlení. Lze kontrolovat odchylku kontury vůči zadané referenční kontuře, kontrola výskytu defektů jiné barvy, kontrola rozměru nebo plochy speciálních tvarů atd. 

Speciální množinou je detekce textů např. potisku, jeho kompletnosti, čitelnosti atd. 

Konkrétní provedení kontroly závisí na konkrétním zadání, materiálu kontrolovaného kusu, času pro kontrolu atd. Podle toho je potřeba zvolit vhodnou kameru, osvětlení a vyhodnocovací algoritmus. 

S výhodou lze u těchto úloh použít metod strojového učení pro zpřesnění výsledků vyhodnocení. 

 

Kontrola defektů vířivými proudy 

Pro tuto detekci jsou použity sondy ve tvaru válcových cívek na feromagnetickém jádře, které jsou umístěny v dané vzdálenosti od povrchu, který se otáčí. Pokud se v testovaném kuse vyskytují trhliny, tak vytvoří v cívce měřitelný impuls. 

Tímto způsobem lze vyhodnocovat trhliny kolmé na povrch, které nemusí být z povrchu vůbec viditelné. 

Tato metoda je vhodná pro kontrolu trhlin v kuse, které nejsou buď vůbec nebo velice špatně viditelné z povrchu. 

Méně vhodná tato metoda je pro kontrolu kolísání povrchu – pomalých a postupných změn.