more and more people began to pursue fashional style Hellopuff 5500.nail rolex day date rolex calibre 2836 2813 m128238 0011 unisex gold tone automatic collection is luxurious in design and yet ultimately classic in style. Optické metody | INTRONIX.cz

Optické metody

Jedná se o bezkontaktní měřicí metody a zahrnují celou řadu snímačů a měřicích metod. 

 

Měření na průsvitovém principu 

Při tomto principu jsou vysílačem vysílány rovnoběžné světelné paprsky. Na straně přijímače se detekuje zaclonění části paprsků a z detekovaných hran jsou určeny rozměry předmětu, který část paprsků zaclonil. 

Světelné paprsky mohou být ve tvaru přímky (detekce rozměru) nebo plochy (detekce více rozměrů, tvaru). 

Tato metoda výborně funguje při nižších požadavcích na přesnost a je i velice rychlá. 

Při vyšších požadavcích na přesnost je metoda citlivá na změnu odlesku měřeného povrchu a přítomnost např. olejového filmu na povrchu nebo jiných nečistot. 

 

Měření na triangulačním principu 

Při tomto principu snímače promítají světelnou úsečku a pod úhlem sledují obraz úsečky. Výhodou je, že z jednoho měření je výsledek rovnou celá množina bodů a pokud se např. kus pod senzorem protočí, tak je možno změřit celý povrch kusu.  

Tento snímač lze s výhodou použít při defektometrické kontrole kusů kdy se kontroluje že tvar kusu je v předepsané obálce. 

 

Optických metod existuje celá další řada. Jejich souhrnnou výhodou je, že je měření bezdotykové, nevýhodou bývá větší citlivost na kolísání parametrů potvrchu. 

Optické metody lze s úspěchem kombinovat s metodami dotykovými např. v automatických stanicích kde lze některé parametry měřit dotykově a další parametry měřit nebo kontrolovat opticky.