https://de.upscalerolex.to have several hundred boutiques all over the world.we offer loewe 1828 fashion women handbags in low price.

Pneumatické měření | INTRONIX.cz

Pneumatické měření

Nejčastějšími aplikacemi pneumatického měření je měření rozměrů a měření těsnosti. 

Pneumatické měření rozměrů 

Při pneumatickém měření se měří vzdálenost mezi vzduchovou tryskou a měřenou plochou. Měření je nepřímé, vyhodnocuje se změna tlaku před tryskou při přiblížení nebo oddálení měřené plochy od trysky. 

Měření je velice rychlé a přesné, s výhodou se používá např. pro měření průměru v dlouhých dírách s malým průměrem. 

Pneumatické měření se dále uplatňuje tam, kde je potřeba více než bodové vyhodnocení zahrnout do výsledku tvar ploch sondy a měřeného objektu. 

Nevýhodou bývá malý měřicí rozsah v porovnání např. s kontaktním měřením. 

 

 Měření těsnosti 

Typicky se kontroluje těsnost spojení dvou prvků nebo těsnost mezi prvkem a definovaným objektem, např. kuličkou.  

Spojení je z jedné strany připojeno ke konstantnímu tlaku a z druhé strany je umístěn sensor tlaku vprostoru o známém objemu.  

Měří se nárůst tlaku v prostoru za spojením za definovaný čas. 

Při měření malých průtoků je metoda náročná na mechanické zpracování a na vyfiltrování měřené hodnoty od rušivých signálů.