Speciální měření

Jedná se o tenzometrické měření, kontrolu průběhu veličin, atd. 

Tenzometrické měření 

Tenzometrické snímače se používají k měření tlaku, síly, průhybu atd. 

Typická aplikace je kontrola průběhu síly při lisování, kdy se měří síla a zároveň vzdálenost. Průběh síly je z obou stran ohraničen tolerančními křivkami. Pokud průběh síly během měření překročí některou z tolerančních mezí, tak je měření vyhodnoceno jako neshodné.