NX6025-1500

Demagnetizátor NX-6025 je samostatné zařízení určené k demagnetizaci kovových výrobků, obvykle po výrobních operacích využívajících magnetické upínání. Zařízení je výhradně určeno pro průmyslové prostředí. Napájení a okolní prostředí musí odpovídat specifikaci uvedené v technických paramtrech. Zařízení produkuje v okolí demagnetizačních cívek časově proměnné magnetické pole.

Pro NX-6025-1500

Jmenovité napětí : 230 Vac ±10% / 50 Hz

Příkon nabíjení :  50 W, klidový stav < 10 W

Náběhový proud : < 10 A

Jištění : interní, pojistka T 3,15 A

Pracovní napětí na kondenzátoru : 1500Vdc

Pracovní frekvence : 250 –450 Hz

Doba demagnetizace: 0,1 s

Min. délka pracovního cyklu: 8s

Napájení pro snímač kroužků : 24 Vdc +15% -10%

Vstup pro snímač kroužků : dle IEC/EN 61131-2 typ 1

Dvouhodnotové vstupy :dle IEC/EN 61131-2 typ 1, galvanicky odděleno

Dvouhodnotové výstupy: bezpotenciálový kontakt 250 Vac / 30 Vdc / 10 A

Rozměry rozvaděče:  600x 380 x 210 mm

Hmotnost rozvaděče: 20kg Krytí IP54

Pracovní teplota: 0 –45 ºC

Rozměry cívek: 280 x 280 x 60 mm

Střední průměr vinutí: 165mm

Délka přívodů k cívkám: 2000 mm

Bezpečná vzdálenost – radiální :  400 mm od osy cívek

Bezpečná vzdálenost – axiální :  600 mm od středu soustavy cívek

Katalogový list
nx-6025-1500-navod-cz.pdf

Technické výkresy